Избор на комин

Избор на комин

Комин – това е един отвор, през който излиза пушека, най-елементарно казано
Правилния комин,според нас, трябва да притежава тези 3 качества…