Адаптор за връзка на PPL

Представлява неизолиран адаптор, който се свързва директно с отвора. Металният ринг блокира изолацията на следващия ICS компонент.