Въздушна риза

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЪЗДУШНА РИЗА ЦЕНА без ДДС
въздушна риза 150mm 64.00 лв
въздушна риза 160mm 65.00 лв
въздушна риза 180mm 66.00 лв
въздушна риза 200mm 67.00 лв