Елемент за ревизия + връзка на 90°

Осигурява достъп до почистване на 90° връзка. Използва се там, където мястото не позволява използването на стандартен елемент за ревизия под 90° връзка.