Опорна плоча за захващане

Захваната е към съществуващия комин, след което секциите на ICS могат да се надстрояват нагоре до необходимата височина.