Опорна плоча за захващане

Захваната е към съществуващия комин, след което секциите на ICS могат да се надстрояват нагоре до необходимата височина.

КОМИН ЦЕНА/БР.
150 189.00 лв
200 199,00 лв