Основна поддържаща плоча с отвор за оттичане

Използва се за укрепване в основата на коминна система ICS, като има отвор за оттичане на конденз.