Стенни конзоли

Могат да се използват в комбинация или с опорна плоча за захващане, или с основна поддържаща плоча с отвор за оттичане в основата на вертикален комин. Използват се и в комбинация с опорна плоча като опора към стената по средата на комина.